خرید اقساطی سیمکارت

خانه خرید اقساطی سیمکارت
خرید اقساطی سیمکارت
یاران همراه شرایط ویژه ای را برای شما مشتریان گرامی در نظر گرفته است که بتوانید به جزء خرید به صورت نقدی از شرایط خرید به صورت اقساطی نیز بهره مند شوید. شرایط اقساطی این مجموعه به این صورت است که نسبت به قیمت کل سیمکارت تنها با پیش پرداخت یک سوم (30%) مبلغ خط بدون ضامن چک یا سفته صاحب سیمکارت می شوید. مابقی مبلغ خط به صورت اقساط 4 الی 12 ماهه و عقد قرارداد در حضور مشتری و در دفتر پیشخوان دولت دریافت میگردد.